Nalagam slike...

Cilji podjetja so povezovanje zasavskih regijskih razvojnih potencialov, s potenciali v drugih slovenskih regijah in v naslednji fazi z evropskim prostorom.

Na področju regionalnega razvoja bo RC eNeM izvajal naloge, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in naloge, ki jih izvajajo regionalne razvojne agencije v javnem interesu. Hkrati bo RC eNeM stičišče različnih informacij, idej, programov, pobud in mesto, kjer se bodo rojevala razvojna partnerstva in zavezništva. RC eNeM ustanavljamo zaradi jasne usmeritve zasavskega gospodarstva, da se na osnovi razvijanja lastnih ključnih kompetenc oddaljimo od preživelih in deloma že ukinjenih tradicionalnih industrijskih panog, kot so premogovništvo in proizvodnja energetsko in ekološko potratnih proizvodov s področja osnovnih gradbenih materialov in podobno.

Cilj povezovanja je v prvi vrsti ustvarjanje novega znanja, ki se bo takoj in na učinkovit način preneslo na industrijske partnerje. Poleg tega bodo izvedene razvojne storitve, njihovi rezultati pa bodo pospešili proizvodno-tehnološko dejavnost v partnerskih gospodarskih družbah, kar bo pri njih dodatno ugodno vplivalo na poslovne rezultate.