Nalagam slike...

COMBOXLM

Podatki o projektu ComboxLM

       

www.mgrt.gov.si

www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Naziv projekta:

ComboxLM

Interoperabilna IoT komunikacijska naprava – ComboxLM

 

Kratek opis projekta:

Projekt se primarno uvršča na področje S4 Pametna mesta in skupnosti. Glavni cilj projekta je razviti IoT komunikacijsko napravo delujoče na LPWAN (LoRaWAN) tehnologiji. V središču projekta se v celoti upoštevajo tudi koncepti (odprtost) in tehnologije. Naprave, temelječe na LPWAN (LoraWAN) tehnologiji so brezžične, z baterijskim napajanjem in imajo dolg doseg ter zelo nizko porabo energije. Tehnologija je v razvoju in izkazuje obetajoče rezultate, pomembne potenciale za izgradnjo interneta stvari po svetu. Namen razvoja te tehnologije je uporaba naprav, ki so prilagojene manjši porabi energije, visokemu dosegu (10 km) in uporabe brezplačnega frekvenčnega spektra. Razviti prototip komunikacijske naprave (različni tipi), delujoče na LoRaWAN tehnologiji je bil preizkušen v okviru demonstracijskega projekta uvedbe učinkovitega upravljanja z energijo. Prototip naprave je tehnično ustrezen, vendarle pa rezultati demonstracije izkazujejo tehnološke in poslovne izzive, ki jih je potrebno preseči, z namenom uresničevanja globalne komercializacije naprave. V okviru projekta Globalna LoRAWAN IoT naprava se naslavljajo tehnološki izzivi doseganja interoperabilnosti in povezljivosti v LoRaWAN ekosistemu.

V okviru RR projekta bo razvit tudi senzor-oddajnik, ki bo priključen na posebno izvedbo nizkonapetostne električne varovalke varovalke. Tako bo projekt dejansko prikazal prenos merilnih rezultatov iz posameznih delov elektroenergetskega omrežja na ustrezno mesto.

 

Projektni cilji RRI projekta

Projektni cilj predlaganega RRI projekta je v 24 mesecih od začetka RRI projekta do končne oblike (TRL 9) razviti glavni izdelek s spodaj opredeljenimi lastnostmi/elementi (1. mejnik) ter postaviti razviti glavni izdelek na tržišče v 24 mesecih po zaključku RRI projekta (2. mejnik).

Glavni IZDELEK je: Interoperabilna IoT komunikacijska naprava COMBOXLM, z naslednjimi lastnostmi/elementi:

Lastnost/element  1

Geografsko pokrivanje frekvenčnih območij

Trenutno stanje (2018)

Načrtovano stanje (2020)

Utemeljitev:

Nova naprava bo pokrivala geografsko določena frekvenčna območja regij, kjer je potencial prodaje izredno velik. Regije so določene skladno s potrebami na trgi in s stopnjo rasti teh trgov. Pokrivanje različnih frekvenčnih območij bomo dosegli z inovativnimi pristopi k razvoju lastnega RF modula za LoraWAN protokol.

Število pokritih frekvenčnih območij = 1

Število pokritih  frekvenčnih območij = 6

Lastnost/element  2

Popolna interoperabilnost med ponudniki programskih rešitev

Trenutno stanje (2018)

Načrtovano stanje (2020)

Utemeljitev:

Z razvojem novih/dodatnih funkcij v programski opremi (firmware) bomo v izdelek na nov način vgradili  preverjanje tipov omrežja in med obratovanjem zagotovili delovanje na različnih tipih programske opreme in z različnimi ponudniki storitev. Na ta način danes konkurenčni izdelki ne delujejo in to prinese prednost našemu izdelku pred konkurenco in vnaša spremembe na trgi IoT, saj ta tehnologija poenostavi (omogoča) prenosljivost izdelka na vse večje ponudnike programske opreme in storitev.

Število certifikatov interoperabilnosti = 1

Število certifikatov interoperabilnosti = 5

Lastnost/element  3

Miniaturizirana naprava

Trenutno stanje (2018)

Načrtovano stanje (2020)

Utemeljitev:

Prototip naprave v trenutni izvedbi je prevelik in neustrezen za aplikacije izven umazanega industrijskega okolja. Z razvojnim projektom bomo načrtali novo tiskano vezje dimenzij 4cm x 6cm (staro tiskano vezje je dimenzij ( 7,7 cm x 7,4 cm) in ne vsebuje antene. Novo tiskano vezjo bo vsebovalo tudi že anteno. Novo ohišje bo dimenzij 5cm x 8cm x 9cm skupaj z vgrajeno anteno. Staro ohišje ima veliko zunanjo anteno in je zunanjih dimenzij (20cm x 8cm x 4,3 cm) in vključuje veliko zunanjo anteno. Novo ohišje bo tako bistveno manjših dimenzij in z inovativno zasnovo montaže na različne površine (cev, stena, kovinski nosilci). Ohišje bo prilagojeno za enostavno dodajanje novih priključkov na način, da ne bodo potrebne spremembe na ohišju.

-           Tiskano vezje – dimenzija PCB: 7,7cm x 7,4cm

-           Ohišje -  dimenzija:j 20cm x 8cm x 4,3cm (skupaj z anteno)

-           Novo tiskano vezje dimenzije PCB = 4cm x 6cm

-           Novo ohišje dimenzij 5cm x 8cm x 9cm (skupaj z anteno)

 Javni razpis za izbor operacij delno financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«.

 

 

Naziv nosilca projekta:

 

 

 

 Partner v projektu:

Solvera Lynx d.o.o.

 

 Razvojni center eNeM Novi Materiali  d.o.o.

 

 

Višina skupnih stroškov projekta:

1.159.994,40 Eur

 

Višina upravičenih stroškov projekta:

1.105.320,00 Eur

 

Znesek sofinanciranja projekta:

 

442.128,00 Eur

Datum začetka operacije:

06.12.2018

 

Datum konca operacije:

31.01.2021

 

Kontaktna oseba:

dr.  Kristina Bogataj Habjan,  koordinator projekta

e-pošta:  kristina.bogataj-habjan@solvera-lynx.com

 

 

  Povezave:

http://www.mgrt.gov.si/

 

 

http://www.svrk.gov.si/

 

 

http://www.eu-skladi.si/