Nalagam slike...

eBOTTLE

Podatki o projektu eBOTTLE

       

www.mgrt.gov.si

www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Naziv projekta:

eBOTTLE

Pametno multikomponentno embalažno steklo

 

Kratek opis projekta:

Namen projekta pametne multikomponentne steklene embalaže je razvoj  končnega izdelka napredne embalaže, ki bo sestavljen iz posebne visokokvalitetne steklene embalaže z integriranimi elektronskimi značkami in/ali vgrajenih senzorskimi sistemi, ki bodo embalaži omogočala dodatne funkcionalnosti.  Pri razvoju steklene embalaže bomo oblikovali, načrtovali, razvijali in izdelali novo embalažo, ki bo omogočala in/ali olajšala namestitev e-komponente. Namen je raziskati možnosti, ki jih ponuja razvoj nove oblike embalaže v kombinaciji z uporabo različnih lepil katerih gradnik je biomasa in/ali spojine, ki so pridobljene iz biomase. Nadalje je namen preizkusiti delovanje nameščenih e-komponent in demonstrirati dodatne funkcionalnosti v realnem okolju uporabe. E-komponente v prvi vrsti predstavljajo elektronske značke na osnovi tehnologij radiofrekvenčne identifikacije (radio frequency identification, RFID), komunikacije kratkega dosega (near field communication, NFC) in/ali Bluetooth Low Energy, BLE, ki bodo skupaj z zaledno IKT podporo omogočale možnosti povezave s pametnim telefonom,  spremljanje poti produkta, personalizacijo, informiranje uporabnikov in uporabo novih tržnih instrumentov. Poleg enoznačne identifikacije bo pozornost namenjena tudi vključevanju senzorskih elementov in sistemov za spremljanje stanja (npr. temperatura, pozicija).

Projektne aktivnosti bodo obsegale razvoj novih oblik steklene embalaže prilagojenih za namestitev e-komponente. Razvoj embalaže bo vključeval oblikovanje, risanje, načrtovanje in projektiranje novih oblik embalaže ter izdelave novih orodij za njeno proizvodnjo, kot tudi samo testno proizvodnjo serije embalažnih steklenih izdelkov eBOTTLE. V drugi fazi bodo sledile aktivnosti integriranja različnih e-komponent na samo embalažo s pomočjo bio-osnovanih lepil. V tretji fazi projekta pa bodo potekale aktivnosti testiranja dodatnih funkcionalnosti in demonstracija v realnem okolju.

 

 

Projektni cilji RRI projekta

Projektni cilj predlaganega RRI projekta je v 24 mesecih od začetka RRI projekta do končne oblike (TRL 9) razviti glavni izdelek s spodaj opredeljenimi lastnostmi/elementi (1. mejnik) ter postaviti razviti glavni izdelek na tržišče v 24 mesecih po zaključku RRI projekta (2. mejnik).

Glavni IZDELEK je: pametno multikomponentno embalažno steklo – serija eBOTTLE, z naslednjimi lastnostmi/elementi:

Lastnost/element  1

 Dodatne funkcionalnosti embalažnega stekla

Trenutno stanje (2018)

Načrtovano stanje (2020)

Utemeljitev:

Razviti bo embalažno steklo z vsaj tremi različnimi novimi funkcionalnostmi, ki bodo vključevale pametne komponente.

Lastnost/element  2

 Integriranost komponent in možnost ponovne uporabe

Trenutno stanje (2018)

Načrtovano stanje (2020)

Utemeljitev:

Ustvarjena bo integracija med pametnimi komponentami in embalažnim steklom, ki bo omogočala, da se pametna komponenta nepoškodovana skupaj s steklenico lahko vrne nazaj in ponovno uporabi

0

 

1

 

Lastnost/element  3

 Aktivna senzorska komponenta

Trenutno stanje (2018)

Načrtovano stanje (2020)

Utemeljitev:

Vsaj ena izmed integriranih pametnih komponent bo vključevala aktivno senzoriko, ki bo omogočala meritev vsaj ene lastnosti povezane z vsebino embalaže

0

 

1

 

 

Javni razpis za izbor operacij delno financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«; prednostne naložbe: »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij, aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno rabo«; specifičnega cilja: »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij«. 

Naziv nosilca projekta:

 

 

   

Partnerji v projektu:

Razvojni center eNeM Novi Materiali d.o.o.

 

 

Steklarna Hrastnik d.o.o.

 

Višina skupnih stroškov projekta:

1.332.205,20 Eur

Višina upravičenih stroškov projekta:

1.255.060,00 Eur

Znesek sofinanciranja projekta:

 

478.141,00 Eur

Datum začetka operacije:

01.01.2019

 

Datum konca operacije:

 

05.12.2020

Kontaktna oseba:

Tilen Sever, vodilni raziskovalec, RC eNeM d.o.o.

GSM: +386 (0)40 773 812

e-pošta: tilen.sever@hrastnik1860.com , info@rc-enem.si

 

 

  Povezave:

http://www.mgrt.gov.si/

 

 

 

http://www.svrk.gov.si/

 

 

 

http://www.eu-skladi.si/