Nalagam slike...

Podružnica P1 – Keramični materiali in varovalke

Prokurist: Franci Ocepek
tel.: +386(0)3-56-57-654
e-pošta: franci.ocepek@eti.si

Podružnica Keramični materiali in varovalke razvojno dejavnost izvaja za potrebe matičnega podjetja ETI d.d., na lokaciji Obrezija 5, 1411 Izlake. V podružnici je zaposlenih 10 razvojnikov.

V okviru RC eNeM poteka razvoj, enako kot v okviru ETI d.d., simultano na treh področjih: razvoj varovalk-razvoj keramičnih materialov-razvoj tehnologij.
Delo poteka v okviru dveh projektov, od katerih je prvi namenjen neposredno razvoju novih keramičnih materialov in tehnologij, drugi pa je namenjen razvoju električnih varovalk in drugih MSE-močnostnih stikalnih elementov.

Projekt Novi keramični materiali

Razvoj novih tipov varovalk zahteva bistvene izboljšave tudi na področju osnov varovalk. Pri tem lahko izboljšamo lastnosti osnovnega materiala ali/in tehnologijo izdelave osnov varovalk.
Materiali.

Projektne aktivnosti so razdeljene v naslednje štiri skupine:

  • razvojna nadgradnja materialov silikatne keramike, ki se uporabljajo kot materiali za osnove varovalk, predvsem steatiti in kordieriti;
  • razvoj novih postopkov tehnologije izdelave/obdelave na področju osnov varovalk;
  • razvoj novih keramičnih materialov s področja oksidne keramike, kjer prevladuje material Al2O3, vzporedno z razvojem tehnologije izdelave materiala in oblikovanja izdelka;
  • študija možnosti uporabe nano-materialov, ki bodo razviti v okviru RC eNeM, in sicer nano Al2O3 in nano SiO2.

Projekt Varovalke in MSE

Projekt je logično povezan z razvojem keramičnih materialov. Poleg razvoja na področju osnove oz. ohišja varovalke, ki je izdelano iz porcelanske, steatitne, kordieritne ali oksidne keramike, se razvoj izvaja tudi na področju kremenčevega peska, torej SiO2, ki se uporablja kot sredstvo za ugasnitev električnega obloka v procesu izklapljanja kratkostičnega električnega toka; vključno s preučevanjem nano-materialov.
Novi materiali bodo raziskani tudi v MSE, kjer so možnosti uporabe novih keramičnih  materialov za vodenje obloka. Drugi del projekta MSE pa se bo ukvarjal z razvojem elektronskih/krmilnih sklopov, kjer sodeluje še podružnica “Elektronika za stikalne naprave”.

Aktivnosti na področju varovalk in MSE so razdeljene v naslednje skupine:

  • nova generacija NV in CH varovalk za enosmerno napetost do 1500V DC;
    Zaščita polprevodnikov in specialne varovalke Zaščita fotovoltaičnih sistemov
  • nova generacija varovalčnih ločilnikov in stikal z varovalkami;

  • nova generacija VV varovalk za srednjo napetost od 6kV do 40kV ;
  • močnostni stikalni elementi MSE.

Razpis prostih delovnih mest:

Prosta delovna mesta v družbi Razvojni center eNeM Novi Materiali d.o.o.

VII. STOPNJA – Kemija / kemijska tehnologija

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODILNI RAZISKOVALEC

Število delavcev: 1

Opis del in nalog: SODELOVANJE IN IZVAJANJE RR NALOG

Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas, 40 ur/teden

Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje so zaželene

Kontakt za kandidate: Aleš Zaletel, 03 56 60 520, ales.zaletel@rc-enem.si

Podružnica in lokacija zaposlitve: Keramični materiali in varovalke, Obrezija 5, 1411 Izlake

Razvojni center eNeM

Novi Materiali d.o.o.

Podvine 36,

1410 Zagorje ob Savi

Datum objave: 16.04.2014

Rok prijave na to objavo: 25.04.2014