Nalagam slike...

Podružnica P2 – Nano materiali

Prokuristka: mag. Urška Jerman
tel.: +386(0)40-612-922
e-pošta: urska.jerman@rc-enem.si

V podružnici Nano materiali se ukvarjamo z razvojem  anorganskih  kovinskih oksidov, katerih velikost delcev je manjša od 100 nm.
Proizvodi razvojno-raziskovalne dejavnosti so površinsko obdelani nano materiali, njihovi  stabilni disperzijski sistemi ter končni izdelki z vgrajenimi  nanomateriali. Glede na specifične lastnosti nanomaterialov, ki so posledica njihove tehnološke priprave, površinske obdelave ter integracije v disperzijske sisteme, so namenjeni za nadaljnjo vgradnjo v različne sisteme in s tem različne končne proizvode industrijskih panog, kot so industrija premaznih sistemov, industrija barv in lakov, nova generacija industrijskih čistil in čistil za gospodinjstvo, industrija keramičnih materialov, industrija stekla,…

Materiali in njihova uporabnost

  • Uporaba nanodelcev in nanopolnil v zaščitnih premazih omogoča različne aplikacijske lastnosti, ki jih z obstoječimi surovinami ni mogoče doseči. Najpomembnejše lastnosti, ki jih lahko dosegamo z uporabo nanodelcev, so bistveno izboljšane antikorozijske lastnosti, višja trdnost in odpornost na razenje ter katalitski procesi (samočistilni efekt,  izboljšane mehanske lastnosti ter UV zaščita). Prednost tehnologije izdelave nanodelcev je v možnosti nadziranega in kontroliranega oblikovanja strukture v času sinteze ter obliki in velikosti delcev, ki ne presega 100 nm. Ta velikost delcev omogoča premazu, da kljub prisotnosti netopnih delcev ostane transparenten.
  • Vgradnja anorganskih nano oksidnih materialov v primerjavi z enakimi materiali z večjo velikostjo delcev v premazne sisteme bistveno izboljša samočistilnost, UV obstojnost, antikorozijsko zaščito in mehansko obstojnost premazov.
  • Nanotehnološki premazi so primerni tako za splošno vsakdanjo rabo kot tudi za specifične potrebe in zahteve industrije.
  • Dodatki nano materialov v čistilne sisteme omogočajo nanos tankega sloja čistila na površino, učinkovitejše čiščenje in manjšo porabo čistilnega sredstva ter izboljšajo samočistilne lastnosti predmetov , kar ob upoštevanju manjše porabe čistilnih sredstev bistveno vpliva na manjšo obremenitev okolja.
    Nano materiali kovinskih oksidov ravno tako spremenijo in izboljšajo lastnosti ter uporabnost keramičnih materialov in stekla.

Razvojne aktivnosti so razdeljene v več sklopov:

  • Razvoj sinteznega postopka anorganskih kovinskih oksidov z velikostjo delcev < 100 nm, njihove površinske obdelave ter integracije v disperzijske sisteme.

  • Izbira in priprava tehnološke opreme za sintezo anorganskih kovinskih oksidov velikost < 100 nm (razvojna pilotna linija).
  • Razvoj visoko kakovostnih funkcionalnih čistil s kratkotrajno zaščito površin.

  • Razvoj funkcionalnih zaščitnih premazov (antibakterijski, mehansko in korozijsko odporni premazi).