Nalagam slike...

Podružnica P3 – Nano materiali v steklarstvu

Prokuristka: Martina Kandolf
tel.: +386(0)3-56-54-864
e-pošta: martina.kandolf@steklarna-hrastnik.si

Predstavitev podružnice:

Podružnica Nano materiali v steklarstvu je ena izmed 9 podružnic novoustanovljenega podjetja RC eNeM novi materiali d.o.o. Podružnica je fizično locirana na sedežu matičnega podjetja Steklarna Hrastnik in  svojo dejavnost izvaja v okviru projekta, katerega predmet je operacija Razvojni center novi materiali.

Predstavitev projekta:

Nanotehnologija je vse bolj del naše prihodnosti, saj omogoča  izdelavo materialov ali naprav, ki so lažje, hitrejše, močnejše ali pa imajo popolnoma nove ali pa dodatne oziroma specifične lastnosti, ki so uporabne tudi v proizvodnji stekla.  Z izvajanjem projekta iščemo rešitve za izboljšane lastnosti steklenih izdelkov. Istočasno z razvojnimi projekti iščemo  rešitve tudi za tehnološke probleme v proizvodnji stekla.

Področje raziskovanja:

Izvajanje projekta nano materiali v steklarstvu poteka na naslednjih razvojno raziskovalnih področjih:

 • na področju raziskav nano materialov, premazov in fluoridov – področje kemija,
 • na področju raziskav vzrokov za  nastanek napak v steklu -  področje napake v steklu ter
 • na področju optimizacije,  avtomatizacije in implementacije v  proizvodno dejavnost – področje proizvodnja.

Področje nano materialov, premazov in fluoridov:

Z raziskavami na področju nano materialov, premazov in fluoridov iščemo rešitve za izboljšane lastnosti steklenih izdelkov s ciljem povečanja trdnosti, sijaja in večji obstojnosti izdelka. Vzporedno iščemo rešitve, kjer bi z alternativnimi ekološkimi materiali ali novimi nano premazi  iz procesa lahko izločili emisije fluoridov.

Področje raziskav vzrokov za nastanek napak na steklu:

Z raziskavami na področju nastanka vzrokov napak v steklu želimo  razviti in vzpostaviti proces, ki bo omogočal avtomatsko  odkrivanje standardnih napak na ali v steklenih izdelkih. S potencialnim ponudnikom avtomatskih strojev želimo razviti tehnologijo, ki bo omogočala odkrivanje tudi kritičnih napak na posebnih oblikah steklenih izdelkov. Področje raziskovanja oziroma odkrivanja napak bomo širili tudi na vroči del proizvodnje vključno do steklarske peči.

Področje optimizacije, avtomatizacije in implementacije v proizvodnjo dejavnost:

Razvojno raziskovalne aktivnosti  nas bodo pripeljale na nivo iskanja rešitev za vpeljavo razvojnih celic v proizvodnjo. Investicije v potrebno opremo in ostalo infrastrukturo bodo omogočale napredek in razvoj podjetja, večjo dodano vrednost ter bolj prijazno delovno okolje za zaposlene.

 

Delovni projekti v izvajanju:

 • Preliminarne raziskave pigmentiranja opalnega/motnega stekla z uporabo nano spojin; izvajalec Nanotesla Institut; strokovni koordinator Nevenka Rajnar;
 • Hidrotermalna rast tankih plasti nanodelcev v steklu; izvajalec  Institut »Jožef Štefan«, strokovni koordinator,  doc.dr.Goran Dražič;
 • Razvoj celice za avtomatizacijo predpihanja v procesu steklarske proizvodnje; izvajalec  Institut »Jožef Štefan«; strokovni koordinator,  Dr. Anton Ružič;
 • Study, analysis, research and development of glass;  TU Bergakademie Freiberg, Institute of Ceramic, Glass and Construction Materials,Professorship of Glass and Enamel Technology, Prof. Dr. Heiko Hessenkemper;
 • Razvoj strukturnega premaza za  zaščito dekorja; Center odličnosti polimerni materiali in tehnologije (POLIMAT); strokovna izvajalca g.Miha Steinbucher in Bogdan Znoj;
 • Razvoj kontrolnih linij za odkrivanje standardnih in  kritičnih napak na steklu; izvajalec PO Steklarna Hrastnik v sodelovanju z dobaviteljem tehnologije.

Pričakovani rezultati:

Od rezultatov razvojno raziskovalnega projekta pričakujemo nova znanja, nove tehnologije, nove rešitve ter nove in izboljšane lastnosti  izdelkov in  procesov, kar bo podjetju prineslo produkte z večjo dodano vrednostjo ter nove poslovne priložnosti za rast in  razvoj.

 • Rezultati projekta bodo:
 • Višja kakovost steklenih izdelkov,
 • Novi izdelki z novimi lastnostmi in večjo dodano vrednostjo,
 • Energetsko in surovinsko bolj učinkoviti izdelki in proizvodnja,
 • Ekološko prijazne rešitve,
 • Nova, bolj prijazna delovna mesta,
 • Zmanjšanje obremenjenosti zaposlenih,
 • Nove zaposlitve,
 • Nove poslovne priložnosti,
 • Novi patenti,
 • Nove dejavnosti,
 • Nove ideje in novi izzivi.

 

Kontaktni podatki:

Martina Kandolf
Prokuristka podružnice

RC eNeM d.o.o., PO Steklarna Hrastnik

Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik

Tel: +386 (0) 3 56 54 864

E-mail:  martina.kandolf@rc-enem.si

Matično podjetje:  

Steklarna Hrastnik d.o.o.

Cesta 1. maja 14, 1430 Hrastnik, Slovenija

www.steklarna-hrastnik.si


Prosta delovna mesta v družbi SH-GlassInspect, družba za kontrolo kvalitete stekla, d.o.o.

V. STOPNJA – MEHATRONIKA/ELEKTRONIKA

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: VODJA KONTROLNIH LINIJ

Število delavcev: 1

Opis del in nalog: VODENJE IN UPRAVLJANJE PROCESA AVTOMATSKE KONTROLE STEKLENIH IZDELKOV

Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, 40 ur/teden

Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje iz področja poznavanja steklarske tehnologije za odkrivanje napak na steklenih izdelkih.

Kontakt za kandidate: Martina Kandolf, 03 56 54 864, martina.kandolf@rc-enem.si

Družba in lokacija zaposlitve: SH-GlassInspect, družba za kontrolo kvalitete stekla, d.o.o., cesta 1. maja 14, Hrastnik.

SH-GlassInspect,

družba za kontrolo kvalitete stekla, d.o.o.,

Cesta 1. maja 14, Hrastnik.

Datum objave: 01.10.2014

Rok prijave na to objavo: 15.10.2014

   

V. STOPNJA – ELEKTROTEHNIKA/ELEKTRONIKA

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: OPERATER NA KONTROLNI LINIJI

Število delavcev: 1

Opis del in nalog: UPRAVLJANJE AVTOMATSKEGA TRANSPORTA IN IZVAJANJE AVTOMATSKE

KONTROLE STEKLENIH IZDELKOV

Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, 40 ur/teden

Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje iz področja poznavanja steklarske tehnologije za odkrivanje napak na steklenih izdelkih.

Kontakt za kandidate: Martina Kandolf, 03 56 54 864, martina.kandolf@rc-enem.si

Družba in lokacija zaposlitve: SH-GlassInspect, družba za kontrolo kvalitete stekla, d.o.o., cesta 1. maja 14, Hrastnik.

SH-GlassInspect,

družba za kontrolo kvalitete stekla, d.o.o.,

Cesta 1. maja 14, Hrastnik.

Datum objave: 22.09.2014

Rok prijave na to objavo: 26.09.2014

 

Prosta delovna mesta v družbi SH-CoBCom, družba za pripravo receptur za proizvodnjo stekla, d.o.o.

 

 

V. STOPNJA – KEMIJA/STROJNIŠTVO

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: RAZVOJNI TEHNOLOG

Število delavcev: 1

Opis del in nalog: RAZVOJ IN PRIPRAVA BARVNIH RECEPTUR ZA OBAVANJE STEKLA

Trajanje in vrsta zaposlitve: nedoločen čas, 40 ur/teden

Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: delovne izkušnje iz področja barvnih receptur in priprava taline za proizvodnjo stekla.

Kontakt za kandidate: Martina Kandolf, 03 56 54 864, martina.kandolf@rc-enem.si

Družba in lokacija zaposlitve: SH-CoBCom, družba za pripravo receptur za proizvodnjo stekla, d.o.o., cesta 1. maja 14, Hrastnik.

SH-CoBCom,

družba za pripravo receptur

za proizvodnjo stekla, d.o.o.,

Cesta 1. maja 14, Hrastnik.

Datum objave: 22.09.2014

Rok prijave na to objavo: 26.09.2014

 

 Prosta delovna mesta v družbi Razvojni center eNeM Novi Materiali d.o.o.

V. STOPNJA – ELEKTROTEHNIKA, ELEKTRONIKA

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNI RAZISKOVALEC

Število delavcev: 1

Opis del in nalog: IZVAJANJE RR NALOG NA PODROČJU TEHNOLOGIJE

Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas – do 31.12.2014, 40 ur/teden

Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: najmanj 1 leto delovnih izkušenj iz področja steklarske tehnologije

Kontakt za kandidate: Aleš Zaletel, 03 56 60 520, ales.zaletel@rcr-zasavje.si

Podružnica in lokacija zaposlitve: Nano materiali v steklarstvu, Cesta 1. maja 14, Hrastnik

Razvojni center eNeM

Novi Materiali d.o.o.

Podvine 36,

1410 Zagorje ob Savi

Datum objave: 24.02.2014

Rok prijave na to objavo: 04.03.2014

VI./VII. STOPNJA – STROJNIŠTVO

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: SAMOSTOJNI RAZISKOVALEC

Število delavcev: 2

Opis del in nalog: IZVAJANJE RR NALOG NA PODROČJU STEKLARSKE TEHNOLOGIJE

Trajanje in vrsta zaposlitve: določen čas – do 31.12.2014, 40 ur/teden

Dodatna znanja, kompetence, pogoji za zasedbo: najmanj 1 leto delovnih izkušenj iz področja steklarske tehnologije

Kontakt za kandidate: Aleš Zaletel, 03 56 60 520, ales.zaletel@rcr-zasavje.si

Podružnica in lokacija zaposlitve: Nano materiali v steklarstvu, cesta 1. maja 14, Hrastnik

Razvojni center eNeM

Novi Materiali d.o.o.

Podvine 36,

1410 Zagorje ob Savi

Datum objave: 24.02.2014

Rok prijave na to objavo: 04.03.2014