Nalagam slike...

Podružnica P7 – Novi materiali za selektivno lasersko sintranje

Prokurist: Jože Weingartner
tel.: +386(0)51-337-216
e-pošta: joze.weingartner@rtcz.si

Sama tehnologija selektivnega laserskega sintranja plastičnih prahov spada med tako imenovane slojevite dodajalne tehnologije, ki se v svetu vse več uveljavljajo. Potrebe in zahteve kupcev pa so vse kompleksnejše, saj z napredkom tehnologije zahtevajo izdelke z večjo trdoto, trdnostjo, fleksibilnostjo in gladkostjo.V poslovni enoti odločili, da na podlagi zahtev in povpraševanj razvijemo nov kompozitni material, ki bo zadostil potrebam kupcev in ga bo mogoče uporabiti na stroju za selektivno lasersko sintranje plastičnih prahov.

Cilji projekta

  • Razviti nov material, ki bo uporaben in bo dosegal boljše rezultate od osnovnega materiala;
  • S selektivnim laserskim sintranjem Izdelati epruvete za testiranje na trgalnih strojih in strojih za merjenje hrapavosti;
  • Izdelati prototipe, ki bodo preizkušeni kot prototipni pri naših strankah;
  • Preizkusiti uporabnost novega materiala za selektivno lasersko sintranje pri Rapid Manufacturing.

Pričakovani rezultati

Od izdelkov, ki bodo izdelani iz novega kompozitnega materiala pričakujemo, da bodo imeli boljše mehanske in termične lastnosti ter bolj gladko površino, kar je ključnega pomena pri prototipih in orodjih, ki se uporabljajo v medicini in pri hitri izdelavi izdelkov.

Slike