Nalagam slike...

Ključni cilj in namen ustanovitve Razvojnega centra Novi Materiali je spodbujanje razvojno raziskovalne dejavnosti v skupnem razvojno raziskovalnem podjetju, ki bo združevalo več kot 45 visoko usposobljenih strokovnjakov iz različnih področij s ciljem raziskav in razvoja novih materialov na različnih področjih. Ta  bodo vodila k rezultatom, kot so ustanavljanje novih inovativnih podjetij z visoko dodano vrednostjo, prijave več kot 10 prijav intelektualne lastnine, kar bo imelo za posledico mednarodni preizkus patenta ali ostalih pravic intelektualne lastnine, vpliv na hitrejši razvoj Zasavja in panog, kjer ima novo podjetje s svojo dejavnostjo in rezultati vpliv. Kot posledice vseh teh aktivnosti pa pričakujemo hitrejši razvoj podjetništva v zasavski regiji, kar je prvi cilj in razlog s katerim se je ustanovil Razvojni center Novi materiali.

Namen ustanovitve RC eNeM je spodbujanje in pospeševanje razvoja gospodarstva na območju občin Trbovlje, Hrastnik in Zagorje ob Savi ter povezovanje podjetnikov in podjetij z območnimi zbornicami, občinami, državnimi in drugimi institucijami, ki vplivajo na gospodarski razvoj.