Nalagam slike...

Razvojni center Novi Materiali vodi tričlanska uprava, ki jo sestavljajo mag. Mitja Koprivšek, Branko Majes, in Magdalena Šurina. Tako eminentna uprava zagotavlja odličnost in sledenje zastavljenim ciljem ter doseganje rezultatov v Razvojnem centru Novi Materiali. Vsi trije člani uprave imajo po več kot devet let delovnih izkušenj in referenc na področju vodenja podjetij.

Družba ima organe v skladu z ZGD. Skupščino sestavljajo vsi družbeniki in nadzorni svet. Partnerji so v konzorcijski pogodbi opredelili in dogovorili medsebojne odnose, nekatera področja pa urejata poslovni načrt in družbeniška pogodba o ustanovitvi Razvojnega centra Novi Materiali.

Dejavnost se izvaja v podružnicah; glede na zaokrožena področja razvoja se je ustanovilo 9 podružnic. Vsaka podružnica ima prokurista podružnice.

Člani uprave svoje delo opravljajo brez povračila plačila, zato njihove plače niso vključene v finančni načrt družbe.
Naloge operativno tehnične podpore, vodenja financ, računovodstva, spremljanja in poročanja, promocije itd. se izvajajo v obliki storitev zunanjih izvajalcev in so vključene v finančni del poslovnega načrta.

 

Poslovodja družbe RC eNeM d.o.o.
mag. Mitja Koprivšek

tel.:+386 (0)3 56 57 450 GSM: +386 (0)41 765 452
e-pošta: mitja.koprivsek@rc-enem.si; mitja.koprivsek@eti.si