Nalagam slike...

Podružnica P8  – Stikalna elektronika

Prokurist: dr. Matjaž Verderber
tel.: +386(0)40-839-431
e-pošta: matjaz.verderber@iskra.eu

Podružnica stikalna elektronika razvojnega centra eNeM izvaja raziskave na področju elektronike za nadzor in upravljanje elementov stikalne tehnike ter raziskave umeščanja posameznih stikalnih elementov v sisteme in sistemske rešitve. Naloge podružnice stikalna elektronika so vzpostavitev znanj in tehnologij za razvoj zanesljive in na elektromagnetne motnje odporne elektronike, ki na eni strani zajema fizikalne veličine v stikalnem elementu in okolici, obdeluje dogodke, izvaja ukrepe in se usklajuje z nadzornim sistemom in ostalimi elementi sistema. V okviru podružnice se še posebej skrbno razvijajo znanja okoli senzorjev in merilnih sklopov (senzorike), pretvorbe merilnih veličin v podatke (digitalizacija), digitalne obdelave signalov (digitalnega procesiranja) izvajanja procesnih algoritmov v realnem času (analize in sinteze dogodkov), mehanizmov zanesljivega izvajanja zaščitnih ukrepov (zaščite in krmiljenja) ter znanja razvoja komunikacijskih vmesnikov in protokolov (komunikacije).

Podružnica stikalna elektronika je ustanovljena s strani družbenika Iskra d.d.. Družba Iskra je podjetje, ki že 60 let razvija in proizvaja lastne produkte s področja elektrotehnike, ki zajemajo tudi produkte stikalne tehnike. Izdelki stikalne tehnike zajemajo širok asortima izdelkov od različnih vrst kontaktorjev (motorskih, pomožnih, inštalacijskih), preko motorsko zaščitnih, bremenskih stikal ter zaščitnih stikal na diferenčni tok do inštalacijskih in močnostnih odklopnikov. Omenjeni izdelki so kupcem na voljo tudi v obliki celostno zastavljenih sistemskih rešitev, ki zagotavljajo učinkovito, do okolja in ljudi prijazno in varčno upravljanje z energijo na področjih učinkovitih inštalacij, upravljanja z energenti, distribucije električne energije ter širših elementov sistemov in naprav. Podjetje Iskra Sistemi si prizadeva za trajnostni razvoj ter dolgoročno rast družbe, za kar je izrednega pomena vlaganje v razvoj bazičnih ter implicitnih znanj. S tega stališča je sodelovanje podjetja v razvojnem centru ključnega pomena, saj takšno sodelovanje prinaša nova bazična znanja, ki bi jih podjetje sicer težje pridobilo, obenem pa omogoča multidisciplinarnost razvoja na določenih področjih. Več informacij o podjetju je mogoče najti na spletnem naslovu www.iskra.si

Podružnica stikalna elektronika kadrovsko trenutno vključuje 18 zaposlenih, pretežno z univerzitetno in visokošolsko izobrazbo, od tega kar 4 doktorjev znanosti. V podružnici izvajamo 9 projektnih aktivnosti, ki obsegajo razvoj elektronskega sklopa za krmiljenje porabe v bistabilnem stikalu, razvoj generičnega merilnika in števca energije, razvoj MBUS komunikacijskega vmesnika, DNP3 komunikacijskega vmesnika, IEC61850 komunikacijskega vmesnika, omrežnega koncentratorja in protokolnega konverterja, razvoj močnostnega stikalnega elementa, generičnega elektronskega zaščitnega elementa in raziskave novih materialov za stikalno tehniko.

Slike