Nalagam slike...

TET Novi materiali

 

telefon: 03 565 12 00

telefaks: 03 565 14 66

 

 

Ime in sedež družbe

TET Novi materiali d.o.o., Trgovina in storitve (skrajšano: TET NM, d.o.o.)

Ob železnici 27, Trbovlje

Ustanovitelj družbe

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Ob železnici 27, Trbovlje

Poslovodja družbe

Simona VRBNJAK

Glavna dejavnost

46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo

Predstavitev

Pri proizvodnji električne energije v Termoelektrarni Trbovlje nastajajo stranski produkti. Iz  stranskih produktov razžveplanja dimnih plinov – sadre, neizgorelega produkta izgorevanja premoga – žlindre in EF pepela je družba RC eNeM d.o.o., Podružnica 6: Novi materiali in energija iz procesa pridobivanja električne energije, na podlagi razvojno raziskovalne dejavnosti na projektu Novi materiali, razvila in izdelala nove materiale in nastali so novi gradbeni materiali, za katere se pridobiva Slovensko tehnično soglasje. 

Glavni cilj podjetja je vstop na trg z novimi gradbenimi materiali in materiali kot surovino v industriji gradbenih materialov. S tem bo podjetje doseglo:

  • trajno rast recikliranja stranskih produktov,
  • uporabo stranskih produktov kot vir surovin,
  • razvoj in rast novih okoljskih proizvodov in storitev.

 

Družba je registrirana na okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko Srg 2013/2266. Osnovni kapital družbe je 7.500,00 €.